мэдээлэл рүү очих

LX1 хэвийсэн гэрэлтүүлэг

Техникийн тодорхойлолтод бага зэргийн өөрчлөлт хийснээр бид өндөр чанартай хэвийсэн гэрлийг илүү хямд үнээр бүтээх боломжтой болсон. Үнэндээ тэд бидний үргэлж харьцуулах дуртай хүмүүсийн харьцуулж үздэг бүтээгдэхүүнээс хямд үнэтэй байдаг.
 
Манай шинэ брэндийн нэр бол LX1.
 
Энэ нь:

• CRI 95
• 6500K (ISF-ийн нарийвчлалтай сертификаттай)
• 2 жилийн баталгаа
• USB цахилгаан (тогтмол гүйдлийн холбогч ашиглах сонголттой)